logo jittagornp.me

ทำความรู้จักกับ DevOps

DevOps

เป็น แนวความคิดเชิงวัฒนธรรม (Culture) และ แนวทางปฏิบัติ (Practice) ที่เกิดมาเพื่อส่งเสริมการทำงานของ Development Team และ Operations Team เพื่อให้สามารถผลิตและส่งมอบ Software ไปยังผู้ใช้ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากที่สุด

โดยมีเป้าหมายคือ การลดตุ้นทุนของ เวลา (Time) และ ค่าใช้จ่าย (Cost) ที่ไม่จำเป็นออกไป โดยอาศัยเครื่องมือ (Tools) ต่าง ๆ ที่มีอยู่มาทำให้เกิดความราบรื่นในระหว่างกระบวนการพัฒนา ไปจนถึงการ Deploy ระบบขึ้น Production

Development Team และ Operations Team หมายถึงใคร

แต่ละองค์กรอาจจะมอง Development Team และ Operations Team ไม่เหมือนกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับบทบาท ความรับผิดชอบ และ Scope งาน ที่คน ๆ นั้นได้รับ ว่ามีส่วนช่วยเหลือ หรือร่วมพัฒนาระบบมากแค่ไหน

บางองค์กรอาจจะมองว่า

Development Team

หมายถึง

 • Developer
 • Designer
 • Software Tester
 • QA (Quality Assurance)
 • BA (Business Analyst)
 • PM (Project Manager)
 • PO (Product Owner)
 • หรือคนที่ร่วมกันพัฒนาระบบนั้น ๆ ขึ้นมาโดยตรง

Operations Team

อาจจะหมายถึง

 • System Administrator
 • Database Administrator
 • Network Engineer
 • Marketing
 • ประชาสัมพันธ์
 • Stakeholder (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย)
 • และคนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Project นั้น (ที่ไม่ได้อยู่ใน Development Team)

ต้นกำเนิดของ DevOps

มาจากการที่บริษัทต่าง ๆ เกิดปัญหาในการพัฒนา Software ซึ่งไม่สามารถที่จะพัฒนา และปล่อย (Launch) Product ได้เร็วเท่าที่ควรจะเป็น

วิศวกรทั่วโลกจึงได้พยายามคิดค้นวิธีการ และแนวทางปฏิบัติต่าง ๆ ที่เห็นว่า มันดี เพื่อนำมาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เราสามารถที่จะพัฒนาและส่งมอบ Software ได้เร็ว ลดต้นทุนเวลา ค่าใช้จ่าย และมีประสิทธิภาพในการทำงาน

จนแนวความคิดและแนวทางปฏิบัตินั้น เกิดการบอกต่อ และทำกันจนกลายเป็นแนวทางปฏิบัติ (Practice) และ วัฒนธรรม (Culture)

และเราก็เรียกและนิยามวัฒนธรรมนั้นกันว่า DevOps

รูปแบบการทำงาน และเครื่องมือที่ใช้

ในความเป็นจริง DevOps ไม่ได้มีรูปแบบ หรือเครื่องมือที่ใช้ในการทำงานตายตัว บางบริษัทอาจจะทำ DevOps ในอีกรูปแบบนึง บางบริษัทก็ใช้เครื่องมืออีกเครื่องมือนึง

แต่สุดท้ายแล้วก็มีเป้าหมายในการทำ DevOps แบบเดียวกัน นั่นก็คือ การทำให้ Developer สามารถที่จะปล่อย Software ออกมาได้เร็ว และมีประสิทธิภาพมากที่สุด พร้อมทั้งช่วยลดต้นทุนด้านเวลา และค่าใช้จ่าย ต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในระบบ

DevOps ด้วยระบบอัตโนมัติ (Automation)

แนวคิด Automation เป็นหนึ่งในแนวความคิด และแนวทางปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ที่ถูกนำมาใช้กับ DevOps มากที่สุด โดยการ Setup ระบบทั้งหมดให้ทำงานแบบอัตโนมัติ ให้สามารถทำงานแทนคน เพื่อลดความซ้ำซ้อน และข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดจากคนได้

จากภาพเมื่อเราเขียน Code เสร็จ (1)
จากนั้น Save (Push) Code ขึ้นไปเก็บไว้บน Git Server (ที่ฝาก Source Code) (2)

จะมีระบบอัตโนมัติ มาทำการดึง Source Code ที่เราเขียนไว้
เพื่อนำไป Build, Test, Release, พร้อมทั้ง Deploy ขึ้น Server ให้เราเองโดยอัตโนมัติ (3 - 9) โดยไม่ต้องใช้คนทำเหมือนในอดีต

สิ่งที่ได้รับเมื่อเราทำ DevOps แบบ Automation

 • Dev งานได้ไวขึ้น
 • Deploy งานได้ไวขึ้น
 • Tracking ปัญหาได้ไวขึ้น
 • แก้ BUG ได้ไวขึ้น
 • ลดความซ้ำซ้อนของการทำงาน
 • Software มีคุณภาพมากขึ้น
 • ส่งงานลูกค้าได้ไวขึ้น

เพราะเราไม่ต้องใช้คนทำ

ตำแหน่งงาน DevOps

จากที่ได้เกริ่นไปในตอนแรกว่า DevOps คือ วัฒนธรรมการทำงาน ซึ่งในความเป็นจริงแล้ว Developer เองก็สามารถทำ DevOps ได้ โดยไม่จำเป็นต้องมีตำแหน่งงาน DevOps ในองค์กร

แต่บางองค์กรที่มีคนค่อนข้างเยอะ และมี Product จำนวนมากที่ต้องคอยดูแล องค์กรจึงมีความจำเป็นที่จะต้องแยกตำแหน่งนี้ออกมาเป็นอีก 1 ตำแหน่ง เพื่อคอยดูแล และให้ความช่วยเหลือ Development Team และ Operations Team ต่าง ๆ ในองค์กรโดยเฉพาะ

พื้นฐานจำเป็นสำหรับการทำ DevOps

การทำ DevOps เป็นศาสตร์ที่ต้องอาศัยความรู้หลายด้าน ไม่ว่าจะเป็น

 • พื้นฐาน Programming
 • พื้นฐาน Operating System (OS) เช่น Windows, Linux, Mac etc.
 • พื้นฐานการใช้ Command Line
 • พื้นฐาน Software Container เช่น Docker, Kubernetes etc.
 • พื้นฐาน Networking เช่น IP Address, การ Setup DNS etc.
 • พื้นฐาน Database
 • พื้นฐานการทำ Aplication Server
 • พื้นฐานการทำ Cluster, Load Balancing, ..
 • พื้นฐานการใช้ Cloud
 • พื้นฐาน Security เช่น https etc.
 • พื้นฐานความรู้เรื่องการทดสอบระบบ (Testing)
 • อื่น ๆ

แทบจะต้องมีพื้นฐานสำหรับทุก ๆ เรื่อง เพื่อให้สามารถ Setup และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในระบบได้

Google Slide

Rererence

สำหรับเพื่อน ๆ คนไหน ที่ชื่นชอบบทความ และอยากจะสนุนสนันค่ากาแฟเล็ก ๆ น้อย ๆ สามารถคลิกที่ปุ่มนี้เพื่อไปยังหน้า Buy me a coffee ได้ครับ

โฆษณา

iWallet เป็น Bot หรือโปรแกรมอัตโนมัติ ที่เอาไว้ซื้อ/ขาย แลกเปลี่ยนเหรียญ (Digital Token) บน DeFi (Decentralized Finance) โดยใช้ Concept Rebalancing แบบ 50:50

Features
 • รองรับหลาย Wallets
 • รองรับหลาย Networks (ตอนนี้รองรับ BSC, Polygon, Bitkub)
 • รองรับ Token ประเภท ERC-20 ทุกตัว
 • ทำ Rebalancing อัตโนมัติ (50:50)
 • ทำ Manual Reblanacing ได้
 • เติม Gas อัตโนมัติ (ถ้าเห็นว่า Gas ใกล้หมด)
 • PWA (Progressive Web App) สามารถติดตั้งลงบน Desktop และ Mobile ได้
 • รองรับ Two-Factor Authentication (2FA), Google Authenticator
 • ดูประวัติการทำ Rebalancing (Reblancing History)
 • ดูประวัติการโอน (Transfer History)
 • รู้กำไร และขาดทุน โดยดูจากต้นทุนที่โอนเข้า/ออก iWallet (บอกเป็น %)
 • มีหน้าจอสำหรับโอน (Transfer) Token
 • มีแจ้งเตือนทาง LINE (Notification) ถ้า Bot ทำ Rebalance หรือมีการโอนเข้า/ออก iWallet
 • Export ประวัติการทำ Rebalancing ในรูปแบบ Excel
 • อื่น ๆ ที่กำลังพัฒนาต่อ
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://iwallet.jittagornp.me
profile photo
จิตกร พิทักษ์เมธากุล fire fire fire
Software Developer พ่อลูกอ่อน